ISV yder gennem vores døgnvagt hurtig og professionel hjælp i forbindelse med enhver tænkelig opstået skade såsom brand og sodskader, vandskader i forbindelse med skybrud og rørsprængninger, hærværk og indbrud. Dette udføres i tæt samarbejde med brandvæsnet, forsikringsselskaber og skadelidte.
Vores ledende medarbejdere har alle over 10 års erfaring indenfor skadeservice branchen, lige som flere af vores ledere har fået uddannelse og erfaring med håndværkstaksering.

Vi har tilknyttet en gruppe samarbejdspartnere såsom Arepa, Dansk Bygningsanalyse, Knud E. Dan samt et stort netværk af håndværkere.

Vi sørger ligeledes for at vi hele tiden er med omkring udviklingen af nye produkter og maskiner for at optimere og effektivisere vores indsats, så kunden og skadelidte hele tiden får den korrekte ydelse og den rigtige pris.

Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber, stat, kommuner og Danmarks beredskaber.